قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1110

تاریخ ثبت: 30 تیر 1393 07:54
کوی الهی پرست >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 375,000 
قيمت هر متر مربع:
 800  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 213 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- اول جاده ائل گلی -کوی الهی پرستکد ملک: 865

تاریخ ثبت: 28 تیر 1393 11:23
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 920  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 1 
طبقه:
 205 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

آدرس: تبریز-ولیعصر- میدان نظامی -12 متری مهرگان

واحد بسیار لوکس ودارای طراحی مدرن میباشدکد ملک: 1107

تاریخ ثبت: 25 تیر 1393 07:23
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 8 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 5,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 962  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 175 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر-برخیابان فرهنگشهر

واحد لوکس -دارای پارکت ایتالیایی - لوستر-پردهکد ملک: 1106

تاریخ ثبت: 23 تیر 1393 15:35
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 650  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 3 
طبقه:
 163 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-فلکه رودکی-ده متری خوارزمیکد ملک: 1103

تاریخ ثبت: 17 تیر 1393 16:04
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 7 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 7,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 1960  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 3 
طبقه:
 280 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر- خیابان نظامی- داخل ده متری

واحد بصورت کامل ولوکس تحویل داده میشود

مبلغ فروش یک میلیارد ونهصد وشصت میلیون تومان کد ملک: 1102

تاریخ ثبت: 17 تیر 1393 15:58
کوی الهی پرست >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 - 
تعداد خواب:
 - 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 11,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 4290  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 500 
متراژ مفيد:
 390 
متراژ قطعه:

تبریز- جاده ائل گلی - الهی پرست - داخل ده متری

مبلغ فروش چهار میلیارد ودویست ونود میلیون تومان