قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1149

تاریخ ثبت: 29 مهر 1393 16:23
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 11 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,200,000 
قيمت هر متر مربع:
 573  ميليون تومان
قيمت فروش:
 4 
تعداد واحد در طبقه:
 7 
طبقه:
 179 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-برخیابان توانیر-برج ارس

واحددارای 2 پارگینک ولوکس میباشدکد ملک: 1148

تاریخ ثبت: 29 مهر 1393 12:33
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 9 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 2400  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 520 
متراژ مفيد:
 240 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-خیابان معام - داخل ده متری

قطعه به متراژ240 مترعرض 8/30+ طول 28/2

قطعه بصورت یک پیلوت و4 طبقه مسکونی میباشد وهرطبقه 130 متربوده و4 عدد سند ششدانگ دارد 

مبلغ تمام شده ومبلغ 2 میلیاردو 4 صد میلیون تومان میباشدکد ملک: 1147

تاریخ ثبت: 27 مهر 1393 20:46
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,650,000 
قيمت هر متر مربع:
 670  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 145 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-خیابان شریعتی-فلکه مخابرات -داخل ده متریکد ملک: 1145

تاریخ ثبت: 17 مهر 1393 16:50
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,200,000 
قيمت هر متر مربع:
 320  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 100 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-برخیابان تختیکد ملک: 1144

تاریخ ثبت: 16 مهر 1393 11:37
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 6,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 1242  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 6 
طبقه:
 207 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-فلکه مخابرات - داخل ده متری

واحدبسیارلوکس وکامل-دارای جکوزی-شومینه .........کد ملک: 1142

تاریخ ثبت: 9 مهر 1393 10:07
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 7 
تعداد طبقات:
 پيش فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 6,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 1286  ميليون تومان
پيش فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 214 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

آدرس: تبریز- ولیعصر-برخیابان تختی

تحویل آخرسال 1394