قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1136

تاریخ ثبت: 22 شهریور 1393 07:12
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,600,000 
قيمت هر متر مربع:
 576  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 160 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر-میذان نظامی - جنب رستوران سردرودی-روبه پارککد ملک: 1135

تاریخ ثبت: 16 شهریور 1393 18:19
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 7 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 2,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 325  ميليون تومان
قيمت فروش:
 2 
تعداد واحد در طبقه:
 7 
طبقه:
 130 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصرجنوبی-استادمعینکد ملک: 1134

تاریخ ثبت: 15 شهریور 1393 18:20
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,600,000 
قيمت هر متر مربع:
 760  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 165 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- خیابان اوحدی - کوی مساح - داخل کویکد ملک: 1057

تاریخ ثبت: 15 شهریور 1393 10:35
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,600,000 
قيمت هر متر مربع:
 586  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 163 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- فلکه همافر-صادقیان - داخل ده متریکد ملک: 1024

تاریخ ثبت: 13 شهریور 1393 17:05
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 620  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 183 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر-برخیابان قانون

معاوضه با آپارتمان 120 متری در ولیعصرورشدیهکد ملک: 1133

تاریخ ثبت: 11 شهریور 1393 10:19
کوی الهی پرست >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 9 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 800  ميليون تومان
قيمت فروش:
 2 
تعداد واحد در طبقه:
 8 
طبقه:
 165 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- جاده ائل گلی - الهی پرست - بر24 متری

دارای سونا جکوزی