قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1127

تاریخ ثبت: 28 مرداد 1393 15:09
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,700,000 
قيمت هر متر مربع:
 577  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 156 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- خیابان قانون- گیشاکد ملک: 1126

تاریخ ثبت: 28 مرداد 1393 15:05
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,700,000 
قيمت هر متر مربع:
 473  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 128 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- خیابان قانون -گیشاکد ملک: 1125

تاریخ ثبت: 27 مرداد 1393 10:00
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 6 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 504  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 6 
طبقه:
 126 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

آدرس:ولیعصر-خیابان شهریار-لیدای قدیم

دارای 20 متر حیاط خلوتکد ملک: 1122

تاریخ ثبت: 20 مرداد 1393 07:30
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 3,500,000 
قيمت هر متر مربع:
 410  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 2 
طبقه:
 147 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر- انتهای خیابان شهریار-لیدای جدید- داخل ده متری

واحد بصورت صفر بوده وبسیار لوکس میباشدکد ملک: 1121

تاریخ ثبت: 20 مرداد 1393 07:22
کمربندی >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 شمالي 
موقعيت ملک:
 3 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 مغازه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 10000  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 584 
متراژ مفيد:
 300 
متراژ قطعه:

تبریز- کمر بندی - چهارراه ابوریحان

دارای 274 متر همکف مغازه - دهنه مغازه 8/5 مترارتفاع مغازه 5 متر

150 متر بالکن

طبقه اول به متراژ160 متر

سند ششدانگ تجاری ومبلغ پیشنهادی 10 میلیارد تومان میباشد

مناسب برای بانک وموسسات - نمایشگاه - ونمایندگی شرکتهاکد ملک: 1119

تاریخ ثبت: 19 مرداد 1393 10:49
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 9 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 5,000,000 
قيمت هر متر مربع:
 625  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 1 
طبقه:
 125 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- فلکه بارنج -برابن سینا