قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1132

تاریخ ثبت: 9 شهریور 1393 10:08
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 - 
تعداد خواب:
 1 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 1250  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 - 
متراژ مفيد:
 160 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- فلکه مخابرات - داخل ده متری

فروش به مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون تومانکد ملک: 962

تاریخ ثبت: 9 شهریور 1393 08:33
جاده تهران >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 جنوبی 
موقعيت ملک:
 - 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 ويلا 
نوع ملک:
 500,000 
قيمت هر متر مربع:
 1500  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 - 
متراژ مفيد:
 3000 
متراژ قطعه:

آدرس: ازطرف تبریز 500 متر مانده به عوارضی اتوبان تبریز- تهران - براتوبان

دارای مجوزویلا

درختکاری شده  -جدول کشی شده - نقشه اجرایی ویلا آماده

دارای استعلامات کامل وبلامانع بودن ازادارات 

مناسب برای ویلا سازی و مجتمع رفاهی وکافه سنتی

قطعه بصورت 3000 مترالی 1000 متر واگذار میگرددکد ملک: 1131

تاریخ ثبت: 8 شهریور 1393 11:30
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 2 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 1300  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 250 
متراژ مفيد:
 200 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - جانفشان 

تازه تعمیر - قابل نشیمنکد ملک: 1130

تاریخ ثبت: 8 شهریور 1393 09:44
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 - 
تعداد خواب:
 - 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 5000  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 - 
متراژ مفيد:
 316 
متراژ قطعه:

تبریز- برخیابان عارف - نبش مخابرات

مناسب برای تجاری سازیکد ملک: 951

تاریخ ثبت: 5 شهریور 1393 18:25
تبریز >> آذربایجان شرقی
 - 
تعداد خواب:
 - 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 مستغلات و خانه 
نوع ملک:
 130,000 
قيمت هر متر مربع:
 227  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 - 
متراژ مفيد:
 1750 
متراژ قطعه:

تبریز- جاده تهران - مایبن عوارضی و تونل - ازقطعات سعیداباد

بامجوز دیوارکشی وویلا هرمتری 140 الی 150 هزارتومان 

قطعه بصورت درختکاری شده  سندبصورت مشاعی انتقال شده استکد ملک: 1129

تاریخ ثبت: 4 شهریور 1393 07:48
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,200,000 
قيمت هر متر مربع:
 480  ميليون تومان
قيمت فروش:
 1 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 117 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر-خیابان شریعتی -فلکه مخابرات -ده متری آیلار


      صفحات: برو به صفحه 61 60 59 58 57 ... 4 3 2 1