قیمت (میلیون تومان):
رهن تا:
(میلیون تومان)
از تا
متراژ:
اجاره تا:
(تومان)
از متر تا متر

کد ملک: 1018

تاریخ ثبت: 1 اردیبهشت 1393 15:38
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 7 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 5,200,000 
قيمت هر متر مربع:
 728  ميليون تومان
قيمت فروش:
 2 
تعداد واحد در طبقه:
 7 
طبقه:
 140 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- خیابان شریعتی - داخل ده متریکد ملک: 1016

تاریخ ثبت: 30 فروردین 1393 18:40
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 2 
تعداد خواب:
 4 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 250  ميليون تومان
قيمت فروش:
 2 
تعداد واحد در طبقه:
 4 
طبقه:
 85 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر -خیابان اوحدی - کوچه مساحکد ملک: 1015

تاریخ ثبت: 30 فروردین 1393 18:30
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 4 
تعداد خواب:
 2 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 خانه 
نوع ملک:
 - 
قيمت هر متر مربع:
 1300  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 - 
طبقه:
 240 
متراژ مفيد:
 187 
متراژ قطعه:

تبریز- فلکه همافر- صادقیان

گرمایش بصورت بخاری - پارگینک حیاط میباشدکد ملک: 1014

تاریخ ثبت: 30 فروردین 1393 15:50
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 12 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 4,200,000 
قيمت هر متر مربع:
 700  ميليون تومان
قيمت فروش:
 3 
تعداد واحد در طبقه:
 8 
طبقه:
 167 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز-ولیعصر- فلکه نظامی - ساختمان آفتابکد ملک: 1013

تاریخ ثبت: 28 فروردین 1393 17:04
رشدیه >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 جنوبی 
موقعيت ملک:
 - 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 زمين 
نوع ملک:
 2,700,000 
قيمت هر متر مربع:
 185  ميليون تومان
قيمت فروش:
 - 
تعداد واحد در طبقه:
 3 
طبقه:
 68 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- رشدیه -بلوار سروستان -نگارستان غربی

دارای پرده عمودی-آیفون تصویری-آنتن مرکزیکد ملک: 1007

تاریخ ثبت: 26 فروردین 1393 19:29
ولیعصر >> تبریز >> آذربایجان شرقی
 3 
تعداد خواب:
 5 
تعداد طبقات:
 فروش 
نوع معامله:
 آپارتمان 
نوع ملک:
 2,900,000 
قيمت هر متر مربع:
 410  ميليون تومان
قيمت فروش:
 3 
تعداد واحد در طبقه:
 3 
طبقه:
 141 
متراژ مفيد:
 - 
متراژ قطعه:

تبریز- ولیعصر- پارک اعتصامی - 14 متری نیما - داخل ده متری


      صفحات: برو به صفحه 55 54 53 52 51 ... 4 3 2 1